top of page

Kompletný obsah projektu

Dokumentácia je spracovaná vo vysokej

realizačnej podrobnosti. 

Architektonické s stavebné riešenie

Obsahuje základný aj rozšírený projekt

Projekt statiky

Obsahuje základný aj rozšírený projekt

sprievodná a technická správa
pôdorysy podlaží v mierke 1:50
rezy 1:50
pohľady 1:50
výkres základov 1:50
výkres krovu / strechy 1:50
typické detaily stavby

všetky výkazy okien, dverí, ....

technická správa
statický výpočet 
výkresy tvarov 1:50

výkresy vystužovania a výkazy
všetky typické detaily stavby

Projekt zdravotechniky, vykurovania

,domového plynovodu a rekuperácie

Obsahuje základný aj rozšírený projekt

Projekt elektroinštalácie

Obsahuje základný aj rozšírený projekt

technická správa
výkresy vnútorných rozvodov 
zvislé schémy a výkazy prvkov
*každá z profesií je riešená samostatným projektom

technická správa
výkresy uzemnenia, bleskozvod
zásuvkové rozvody, svetelné elektroinštalácie,
schéma domového rozvádzača

Projekt protipožiarnej bezpečnosti

Obsahuje základný aj rozšírený projekt

Energetické hodnotenie stavby

Obsahuje základný aj rozšírený projekt

Projekt osadenia rodinného domu na pozemok

K základnému projektu +250€ /rozšírený projekt 0€

Projekt pripojení rodinného domu

K základnému projektu od +100€ /rozšírený projekt 0€

sprievodná a technická správa
výkres zastavovacej situácie stavby 
presné polohopisné a výškopisné osadenie objektu
výkres spevnených plôch na pozemku

sprievodná a technická správa
výkres koordinačnej situácie stavby 
presné polohopisné a výškopisné osadenie objektu
vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka

prípojka elektrickej energie, plynová prípojka

projekt žumpy, studne alebo čističky odp. vôd

Výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet

K základnému projektu +250€ / rozšírený projekt +150€

Extra sada výkresovej dokumentácie

+100€ k základnému aj rozšírenemu projektu

presný výkaz použitých prvkov projektu,

obsahuje kompletný výkaz materiálov, prác, dodávok,

obsahuje podrobné nacenenie všetkých fáz projektu

Dokumentácia v elektronickej .pdf podobe

+ 100 € k základnému  projektu / 0 € k rozšírenému

možnosť doobjednať k základnému aj rozšírenemu projektu

Podľa potrieb a požiadaviek klienta spracujeme návrh interiérového riešenia dennej časti domu tak, aby sme naplno využili potenciál priestoru. Výsledkom sú výkresy a fotorealistické vizualizácie s použitím reálnych prvkov. K interiérovej štúdií navyšše spracujeme aj výkresovou formou realizačný projekt interiéru pre vstavané nábytky ako sú kuchynská linka a šatníky, ktoré slúžia ako podklad pre následnu realizáciu a objednávku týchto nábytkových zostáv.

V oblasti rodinných domov máme dlhoročné skúsenosti. S celoslovenkou pôsobnosťou prinášame projekty rodinných domov priamo na mieru požiadavkám investorov. Radi navrhujeme skvelé riešenia, ktoré klientom prinášajú pohodu a pomáhajú šetriť náklady. Pri návrhoch sa vždy s klientom častokrát stretávame a projekt je tak vypracovaný do najmenších detailov. Možno bude ponuka individuálneho projektu pre vás ako stvorená.

Pre ponuku individuálneho projektu nás stačí kontaktovať.

Aký je postup pri objednaní projektu?

Pre objednanie projektu vyplníte objednávky formulár. Ten slúži na nezáväznú objednávku. Na základe vami vyplnených údajov vás budeme kontaktovať s finálnou cenovou ponukou pre projekt, v závislosti od typu projektu a mnôžstva doplnkových služieb. Vystavíme vám faktúru a po prijatí platby začneme spracovávať projekt.

Následne pre vás spracujeme váš projekt rodinného domu. Štandardná doba vypracovania je od troch týždňov od prijatia platby. Pri špecifických požiadavkách sa vždy na dodacej dobe dohodneme vopred. 

Hotový projekt si u nás vyzdvihnete, alebo vám bude zadarmo v rámci Slovenska zaslaný kuriérom. Projekt obsahuje 5 sád projektovej dokumentácie, s ktorými zvládnete úrady aj výstavbu. K projektu si môžete doobjednať viac sád, alebo ďalšie doplnkové služby. 

Uvádzaná cena projektov a doplnkových služieb je konečná. Dodávateľ nieje platcom DPH. 

Zavolajte nám

+421 904 530 619

Všeobecné info a poradenstvo

bottom of page